O nas

Od 2004 roku Firma Agri-Job pośredniczy w organizacji płatnych półrocznych a nawet całorocznych praktyk/staży na terenie Holandii i Niemiec dla studentów Szkół Wyższych oraz uczniów szkół średnich, którzy ukończyli 18 lat. Praktyki rozpoczynają się w okresie wiosenno-letnim i stanowią niepowtarzalną okazję do poszerzenia swojej wiedzy i nabycia umiejętności zawodowych, zawarcia nowych znajomości, poznania życia codziennego, kultury, tradycji i mentalności mieszkańców Holandii i Niemiec, nauki języka obcego, a także spędzenia wyjątkowych wakacji.

Firma Agri-Job jest firmą stawiającą sobie za cel współpracę pomiędzy studentami Uczelni Wyższych a nowoczesnymi holenderskimi i niemieckimi przedsiębiorcami.

Praktykant otrzymuje dwujęzyczne zaświadczenie o odbytych praktykach wraz z opinią koordynatora praktyk z ramienia firmy Agri-Job tj. S. de Kroon-Tyrakowskiej. Koordynator praktyk skrupulatnie rozlicza studentów z ich obowiązków oraz wspólnie z pracodawcą wdraża je do wszystkich możliwych prac wynikających z programu praktyk, który praktykant otrzymuje na miejscu od opiekuna praktyk. Uwaga koordynatora i pracodawcy zostaje zwrócona na: obowiązkowość praktykanta, jego rzetelność i lojalność, fachowość, umiejętność współpracy w zespole oraz punktualność. Koordynator praktyk dokonuje kontroli i wpisów do dzienniczków praktyk oraz pozostaje w ciągłym kontakcie z pracodawcą i władzami Uczelni oraz koordynatorem praktyk z ramienia Uczelni. Koordynator Agri-Job nadzoruje realizacje programu praktyk zawodowych oraz udziela wsparcia przez cały czas trwania praktyk.

Praktykanci otrzymują cotygodniowe, tzw. diety stażysty/praktykanta, której wysokość określa umowa zawarta z Agri-Job, władzami Uczelni i poszczególnymi pracodawcami przyjmującymi studentów na praktyki zawodowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź zainteresowania współpracą z Agri-Job, chęcią wyjazdu na praktyki zawodowe oraz uzyskania informacji, których nie odnajdziecie Państwo w treści zamieszczonej na stronie internetowej, prosimy o kontakt.